top of page

Sık Sorulanlar

 • BDT hangi psikolojik bozukluklarda etkili bir yöntemdir?
  BDT’nin depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, kişilik bozuklukları ve diğer birçok psikolojik bozukluklarda etkililiği gösterilmiştir. BDT ayrıca çift sorunları, aile sorunları, patolojik kumar, komplike yas, bakım verenlerin sıkıntısı ve öfke yönetimi gibi psikolojik bileşenler içeren sorunlarda da etkin olarak uygulanmaktadır.
 • BDT danışanın sorunlarını terapiste anlattığı, onun da dinlediği bir yapıda mıdır?
  Temel olarak danışan sorunlarını ve düşüncelerini terapiste aktarır, terapist danışana sorular sorarak danışanda farkındalık oluşturur. Terapist direk çıkarımlarda veya tavsiyelerde bulunmaz. BDT danışanın da sorumluluk aldığı bir uygulamadır. BDT uygulamalarında danışan ve terapist iki uzman olarak yoğun işbirliği içinde çalışırlar. Danışan kendi hayatının uzmanı, terapist ise BDT’nin uzmanı olarak birbirlerini tamamlarlar. BDT uygulamaları seanslar dışında da danışanın aktif çalışmasını ve seans sırasında terapist ile ortaklaşa belirlenen uygulamaları seans dışında yapmasını gerektirir. Seans dışı bu uygulamalar ile danışanın bir süre sonra kendi terapisti olması ve ileride tekrar oluşacak sorunları kendisinin çözebilmesi beklenmektedir.
 • BDT ile kalıcı kilo verme programı ne kadar sürmektedir?
  Haftada bir saatlik seanslar şeklinde toplam 10 haftalık bir süreçtir. İlk iki seansta yeme tutumunuzu anlamaya yönelik görüşme ve testler yaparak kilo vermenize yolaçan psikolojik faktörleri ve düşünce hatalarınızı birlikte belirliyoruz. Bu iki haftalık süreçte herhangi bir diyet yapmıyorsunuz. Bu evre diyete psikolojik hazırlık evresidir. Sonrasındaki 8 haftalık süreçte ise bir yandan diyetisyenin önerdiği diyetinize başlarken, diğer yandan her hafta bir saatlik seanslarda diyetinizin psikolojik süreçlerini sizinle birlikte iki uzman olarak yönetiyoruz. Diyet sırasında yaşadığınız sorunların psikolojik boyutunu birlikte keşfederek, kilo almanıza neden olan yemeğe yönelik düşünce ve davranışlarınızı belirliyor ve onların yerine zayıflamanızı sağlayacak işlevsel düşünceler oluşturmanıza yardımcı olmaktayız. Ayrıca ileride tekrar kilo almanızı önlemek için size psikolojik baş etme stratejilerini öğretmekteyiz.
 • Bilişsel Davranışçı Terapisi (BDT) nedir ve danışanların sorunlarını nasıl giderir?
  Yaşadığımız bir olay karşısında verdiğimiz tepkiler o olaya ait ne düşündüğümüz ile doğrudan ilişkilidir. Aynı olay karşısında farklı düşünen iki kişinin tepkileri de farklı olacaktır. İnsanlar kendini, diğerlerini ve içinde yaşadıkları dünyayı / olayları daha gerçekçi ve daha işlevsel bir yolla değerlendirmeyi öğrendiklerinde duygu durumları ve davranışlarında da düzelme olmaktadır. Bu nedenle BDT uygulamasında danışanın sıkıntı yaşadığı olaylarla ilgili düşünceleri incelenir ve eğer sıkıntılar gerçekçi olmayan düşünsel çarpıtmalardan kaynaklanıyor ise bu düşüncelerin yerine daha gerçekçi ve işlevsel, uyumlu düşünceler oluşturulmasına çalışılır. Danışan sıkıntı yaşanan durumlarla ilgili gerçekçi olmayan düşüncelerinin farkına varıp bu düşüncelerin yerine işlevsel alternatif düşünceler oluşturulduğunda buna bağlı duygu ve davranışları da olumlu yönde değişmektedir. Düşünce kalıplarının değişmesi beyindeki yolakların değişmesine ve yeni yolakların oluşumuna yol açarak iyilik hali sağlamaktadır.
 • BDT seanslarında genel olarak ne yapılır?
  BDT seansları yapılandırılmış seanslardır, yani o seansta ne yapılacağı önceden belirlidir. Süresi 50 dk dır. Seans yapısı temel olarak giriş kısmı (duygu durumu kontrolü, geçen haftanın kısaca değerlendirilmesi, seans için birlikte gündem belirleme), orta kısım (ödevi inceleme, gündemdeki sorunları tartışma, yeni ödev belirleme, özet) ve son kısımdan (danışanın geribildirimini alma) oluşmaktadır. Bu yapılandırılmış seanslar danışanlar için terapi seanslarını daha anlaşılabilir hale getirmektedir. Seanslar sırasında danışanın da terapi defterine bazı notlar alması istenir. Danışan bu notlardan seans aralarında faydalanır.
 • BDT ilaç tedavisinin alternatifi midir?
  Hayır. Bazı durumlarda tek başına ilaç tedavisi, bazı durumlarda sadece BDT, bazı durumlarda ise her ikisinin de kullanımı gerekmektedir. Bunun kararının bir psikiyatri uzmanın değerlendirmesi sonrasında verilmesi uygundur.
 • BDT ile nasıl kalıcı kilo verebilirim?
  Kilo sorununuz var ve bugüne kadar belki de bir çok diyet yöntemini denediniz. Bu yöntemler ile ya başarısız oldunuz ya da kilo vermeyi başarmış olsanız da bir süre sonra kiloları geri aldınız. Bugün artık Dünya’da kilo verme yöntemleri büyük bir sektör haline gelmiştir ve her gün mucize bir diyet ortaya çıkmakta ve pazarlanmaktadır. Aslında mucize diyet yoktur, konu oldukça basittir. Eğer özel tedavi gerektiren hormonal veya metabolik bir hastalığınız yoksa, sağlıklı besinlerle beslenmeniz, kilo vermek için daha az gıda tüketmeniz ve daha fazla egzersiz yapmanız yeterlidir. Formül bu kadar basit gözükse de bazı fazla kilolu kişiler diyette başarılı olurken bazıları ise ya diyeti tamamlayamamakta yada bir süre sonra verdiği kiloları geri almaktadır. Bu durumda, diyet başarısını belirleyen en önemli faktörün kişinin yeme tutumunu belirleyen psikolojik süreçleri olduğu aşikardır. BDT sürecinde kilo almanıza neden olan yemeğe yönelik düşünce ve davranışlarınızı belirleyerek onların yerine zayıflamanızı sağlayacak işlevsel düşünceler oluşturmanıza yardımcı olmaktayız. Psikolojik olarak hazır olmadığınız bir diyette başarısızlık kaçınılmazdır.
 • BDT uygulaması uzun süreli bir terapi midir?
  BDT zaman sınırlı bir terapi yöntemidir. Kişiye ve soruna göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 6-14 seans sürmesi beklenmektedir. BDT aynı zamanda amaca dönük ve sorun odaklıdır. Terapinin hedefi danışanın şikayetlerinin azaltılması, danışanda en fazla işlev kaybına yol açan sorunların çözümüne yardımcı olmak ve ileride sorunların tekrarı durumunda bunlarla nasıl baş edeceğini danışana öğretmektir.
 • BDT erken dönem yaşantılarına odaklanır mı?
  BDT temel olarak şimdi ve buradaki sorunlara odaklanır. Genel olarak ilk bir veya iki seans danışanın değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirmeler sırasında bugün yaşanılan sorunlarla ilgili olabilecek erken yaşantılar ile ilgili de bilgi alınır. Bu görüşmeler sonrası danışanın sorunları formülize edilerek danışan kavramsallaştırılır ve bu formül danışan ile paylaşılır. Danışan ile ortak tedavi hedefleri belirlenerek bu hedefler doğrultusunda bir terapi planı oluşturulur ve bu plan doğrultusunda danışan ne yöne ilerlediğini net olarak bilir.
wpgif.gif
bottom of page